proizvodi od gume

Politika kvalitete

Temeljna orijentacija društva

Poslovni uspjeh društva TEHNOGUMA d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših kupaca, dobavljača, poslovnih partnera, zaposlenika i vlasnika u području:

  • proizvodnje
  • prodaje proizvoda
  • pružanju usluga unutar programa industrijskog održavanja

Posebna briga se posvećuje zadovoljstvu kupca kvalitetom proizvoda i usluge, pravovremenim isporukama, osiguranjem informacija o proizvodima i uslugama, te zadovoljavanju zahtjeva kupaca i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva vezanih za:

  • proizvode koje proizvodimo, prodajemo i distribuiramo
  • planirane i nadzirane uvjete distribucije

Visoku kvalitetu osigurava primjena Sustava upravljanja kvalitetom odnosno hrvatske norme HRN EN ISO 9001:2008 i Sustava upravljanja okolišem certificiranom prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 14001:2004.

Odgovornost uprave i zaposlenika

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve na razini društva, kako bi omogućila ostvarenje postavljenih općih ciljeva i politike.

U skladu s politikom društva svi zaposlenici su obvezni:

  • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka
  • striktno poštovati zakone i druge obvezujuće propise
  • sukladno svojim odgovornostima, poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva