Pertinax

Pertinax Hp 2061

Zajedničko ime tehničkih laminata izrađenih na bazi papira i modificiranih fenolnih smola. Zbog svojih osobina upotrjebljuju se kao izolacijski materijali u visoko i niskonaponskim aparatima kao pločast konstrukcijski materijal. Ovisno o namjeni postoji više tipova ovih materijala. U prilogu su date karakteristike materijala Pertinax elecrik HP 2061 5 DIN 7735.