Euroguma d.o.o., Sarajevo

Euroguma

Ul. Safeta Zajke bb
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tel: +387 (0) 33 776 350, +387 (0) 33 765 620,
fax: +387 (0) 33 776 360, +387 (0) 33 776 352, +387 (0) 33 776 363

e-mail: euroguma@euroguma.ba
www.euroguma.ba