HR + 385 (0)1 2499 515 / RS + 381 (0)11 630 47 65 / BIH +387 (0) 33 776 350

Energetski i resursno učinkovita tranzicija poduzeća Tehnoguma d.o.o.

 

next generation EU

Nositelj projekta: Tehnoguma d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 834.202,67 €
Ukupni prihvatljivi troškovi: 343.128,28 €
EU udio u financiranju projekta: 207.761,62 €
Razdoblje provedbe projekta: 01. ožujka 2023. – 01. ožujka 2026.

Tvrtka Tehnoguma d.o.o je krajem početkom ožujka 2023. godine, započela s provedbom projekta “ Energetski i resursno učinkovita tranzicija poduzeća Tehnoguma d.o.o.“, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt financira Europska unija – Next Generation EU u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Svrha projekta je ulaganjem u novu materijalnu imovinu riješiti glavni problem nedovoljne konkurentnosti i tehnološke spremnosti Tvrtke za daljnji rast i dugoročni opstanak na domaćem i stranim tržištima, te za daljnji razvoj poslovanja Tvrtke u cjelokupnom proizvodnom sustavu. Zbog navedenog, Tvrtka je postavila za cilj doprinijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i
budućim ekološkim zahtjevima, zelenom i digitalnom tranzicijom, povećanjem konkurentnosti i tehnološke spremnosti, proširenjem proizvodnih kapaciteta, uvođenjem novih tehnologija, uređaja i opreme za proizvodnju, najnovijih tehnoloških dostignuća i znatno boljih performansi od strojeva i opreme koje trenutno koristi u svojim proizvodnim pogonima. Proširenjem proizvodnih kapaciteta Tvrtka će moći isporučivati veće količine traženih proizvoda te, uz proizvode koje trenutno proizvodi, ponuditi i nove proizvode.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:
1. Početna ulaganja u materijalnu imovinu s ciljem energetske i resursno učinkovite tranzicije;
2. Upravljanje projektom;
3. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:
R1: Povećanje kapaciteta i modernizacija postojećeg proizvodnog sustava, nabavom energetski učinkovitijih i ekološko prihvatljivijih uređaja, strojeva i opreme.
R2: Uvođenje nove proizvodne linije/faze za proizvodnju novih proizvoda od reciklirane gume (gumene ploče i staze) od gumenog otpada iz redovne proizvodnje.
R3: Nabava i instalacija novog sustav grijanja i hlađenja čime je osigurana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.
R4: Nabava dodatne opreme koja doprinosi zelenim ciljevima

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Tehnoguma d.o.o. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Tehnoguma d.o.o.