proizvodi od gume

Gumeni brisači transportnih traka

Talozi materijala na transportnim trakama često mogu biti uzrok kvarova na transporterima. Nataloženi materijali dodatno opterećuju traku, negativno utječu na izdržljivost i ravnomjeran rad te mogu dovesti do zasijecanja ili rezanja površine trake.  Pravilno postavljeni brisači povećavaju učinkovitost  transporta. Kako bi se otklonili navedeni problemi, u ponudi je nekoliko tipova brisača traka:

Ravni brisači transportnih traka

  • NORMALPUL – crna guma, tvrdoće 70+/-5 ShA, gustoće 1,30 kg/dm3.
  • SPECIALPUL   – crna guma, tvrdoće 65+/-5 ShA, gustoće 1,20 kg/dm3.
  • TRIS – “sendvič-guma”, crne-zelena-crna, tvrdoće 70/45/70 ShA, gustoće 1,25 kn/dm3.
  • VULKOLAN – žuta/bijela, tvrdoće 80 ShA, gustoće 1,20 kg/dm3.

Križni brisači transportnih traka

Gumeni brisači na metalnoj konstrukciji pogodni za upotrebu na trakama širine 400 do 1600 mm. Omogućuju vrlo efikasno čišćenje trake jednostavnim rotiranjem centralne čelične prečke. Tvrdoća gume na brisaču je 65 ShA.

PDF Katalog-transportne trake