HR + 385 (0)1 2499 515 / RS + 381 (0)11 630 47 65 / BIH +387 (0) 33 776 350

Optimizacija poslovnih procesa tvrtke TEHNOGUMA

Kratki opis projekta
Tvrtka TEHNOGUMA d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke TEHNOGUMA d.o.o. ”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0851. Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa unutar 5 odjela tvrtke: odjela proizvodnje, marketinga, uprave, nabave i logistike.. Zahvaljujući novoj IKT opremi, tvrtke će povećati prihode od prodaje, zadržati postojeća radna mjesta te omogućiti nova zapošljavanja.

Ciljevi projekta
Specifičan cilj (svrha) projekta je: „Unaprijediti poslovanje tvrtke Tehnoguma kroz ulaganje u informatičko-komunikaciju tehnologiju sa ciljem optimizacije poslovnih procesa za učinkovitiji rad djelatnika i zadovoljnijih klijenata uslugama i proizvodima koje tvrtka nudi na domaćem i stranom tržištu“, što će se „preliti“ na ostvarenje općeg cilja Poziva: „Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatske“.

Elementi projekta:
– Opremanje poslovne jedinice informatičko-komunikacijskom tehnologijom i stavljanje tehnologije u funkciju,
– Upravljanje projektom,
– Promidžba i vidljivost.

Očekivani rezultati po završetku projekta:
– Porast prihoda od prodaje za 20%,
– Unaprijeđena 5 poslovna procesa uvođenjem nove IKT opreme,
– Očuvana radna mjesta te zapošljavanje novih minimalno 5 djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta: 403.216,59 HRK
Prihvatljivi troškovi: 322.973,27 HRK
EU sufinanciranje projekta (HRK, %): 209.932,62 HRK (65%)
Razdoblje provedbe projekta: srpanj 2020. — siječanj 2022.
Kontakt osoba za više informacija: Osmo Čeljo, tehnoguma@tehnoguma-zg.hr , +385 1 240 6296

Više informacija na:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Tehnoguma d.o.o.